Kvinnors egna initiativ att starta förskola

Kvinnorna i byn Nakamtenga, de allra flesta analfabeter, förstod att det behövdes en förskola i byn. Barnen, som har en mycket begränsad kunskap om världen utanför byn, måste få en bra erfarenhets- och kunskapsgrund för att kunna klara sig bra i sin vidare skolgång.

För en positiv och hållbar utveckling är ett bra skolsystem en förutsättning. Trots en stark satsning på framför allt utbyggnad av primärskolan de senaste åren, är antalet barn som har möjlighet att börja skolutbildning inte högre än ca 50%. I de större samhällena finns ett fåtal förskolor. Utvecklingen går sakta på grund av brist på resurser. Kvinnorna bestämde sig för att starta en förskola och började själva samla pengar och byggstenar för att bygga sin skola. Tack vara kvinnornas framsynthet och beslutsamhet är skolan byggd och verksamheten nu inne på sitt nionde år. Sju årskullar har redan lämnat förskolan och är nu de främsta eleverna i den närliggande primärskolan.

Stödjare från Nakamtenga
Grundidén med skolan är att utbilda förskollärare som bor i området och som efter utbildningen själva tar hand om undervisningen och ansvaret för skolan. Utbildningen bygger på praktisk verksamhet varvad med teoretisk utbildning och reflexion. Stor vikt läggs vid att utarbeta lokalt undervisningsmaterial, för att underlätta för barnen att ta till sig kunskap.

Tanken med undervisningen är att den pedagogik och metodik som utarbetas ska vara direkt anpassad till den miljö i vilken barnen lever och har sina referensramar.

En skola som är anpassad till barnens behov och miljö
Barnen uppmuntras att lära sig mer av egna traditionella hantverk, sånger och danser. En viktig del av verksamheten är hygienundervisning och konkret arbete med skolans egen trädgård. Där odlas frukter och grönsaker som används som undervisningsmaterial och dessutom blir tillskott till dagens mat och fruktstund. Eftersom det inte finns tillräckligt med mat hemma kommer många av barnen till skolan utan att ha ätit något. Barnen får därför varje dag ett lagat mål mat och en frukt. Detta är grundläggande för att de ska orka tillgodogöra sig utbildningen.

Inom skolans låga mur av traktens natursten finns tre klassrum, förråd, latriner, kök och en matsal med tak, men utan väggar. Mellan skolbyggnaderna finns trädgården där grönsakerna odlas. På skolgården har barnen varit med att plantera många fruktträd för att lära hur de växter och ger närande frukt, men också för att de ger skugga i den stekande solen och skydd mot ökenvindarna från norr.

Förskolan i Nakamtenga, som samarbetar med de regionala skolmyndigheterna, får många besökare som vill se hur skolan arbetar och fungerar. Från omkringliggande byar finns önskemål att liknande skolor ska kunna startas. Därför finns ett mycket stort behov att utbilda nya lärare som kan ta ansvar förskolor i sina egna byar.

Vår vision för framtiden
För att bygga vidare på det positiva och utvecklande inlärningsklimat barnen vant sig vid i förskolan, finns ett stort behov att komplettera förskolan med en primärskola på området. Både vad gäller utbildningen av nya förskollärare och vad gäller utvidgningen till att även bedriva primärskola, arbetar vi med nya metoder för att tillhandahålla praktisk och kontextuellt anpassad undervisning.

Med liknande metoder byggs parallellt upp studiecirkelverksamhet så att även barnens föräldrar får ta del av det som för eleverna blir en självklarhet: hälsa, hygien, nutrition och miljö.

Annonser

En kommentar till Kvinnors egna initiativ att starta förskola

  1. Bertie skriver:

    Now I know who the bariny one is, I’ll keep looking for your posts.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s